Bảo mật thông tin

I. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Tinker.vn bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên bắt buộc cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm bảo đảm quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website Tinker.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Website Tinker.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

1. Cung cấp các dịch vụ đến thành viên

  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Tinker.vn
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Tinker.vn
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Tinker.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp còn lại, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tinker.vn.

  • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

- Công ty cổ phần Tinker

- Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Email: info@tinker.vn

- Số điện thoại: 0961363088

  • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tinker.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tinker.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của khách hàng.

  • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Tinker.vn được Tinker.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tinker.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

- Không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Tinker.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Tinker.vn.

- Ban quản lý Tinker.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là thành viên thì phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán,... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Tinker.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của sàn giao dịch thương mại điện tử Tinker.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

- Email: info@tinker.vn

- Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

- Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.