(2)
000700
131.000 ₫ Tiết kiệm: 24% -24%
100.000 ₫
Cáp hdmi 2.0 hỗ trợ 3d 4k dài 1.5m ugreen hd118 40409 - Tinker
- Giá bán: 100.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(4)
000699
39.000 ₫ Tiết kiệm: 28% -28%
28.000 ₫
Dây mạng đúc sẵn dài 1m cat6 ugreen 11201 - Tinker
- Giá bán: 28.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(3)
000698
104.000 ₫ Tiết kiệm: 23% -23%
80.000 ₫
Cáp mạng Cat6 dài 5m Ugreen 11204 - Tinker
- Giá bán: 80.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(2)
000697
49.000 ₫ Tiết kiệm: 22% -22%
38.000 ₫
Dây Mạng Cat6 Dài 3m Ugreen 11203 - Tinker
- Giá bán: 38.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(2)
000695
345.000 ₫ Tiết kiệm: 25% -25%
260.000 ₫
Dây HDMI HD104 1.4 đồng 100%, 19+1 màu đen dài 5M Ugreen (10109) - Tinker
- Giá bán: 260.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
000694
450.000 ₫ Tiết kiệm: 13% -13%
390.000 ₫
Dây HDMI HD104 1.4 đồng 100% 19+1 màu đen dài 10m Ugreen ( 10110) - Tinker
- Giá bán: 390.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(2)
000693
90.000 ₫ Tiết kiệm: 44% -44%
50.000 ₫
Cáp mạng cat 6 dài 2m ugreen 11202 - Tinker
- Giá bán: 50.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
319.000 ₫ Tiết kiệm: 56% -56%
139.000 ₫
Cáp Audio 1.5m giắc 3.5mm 1 đực sang 2RCA đực Ugreen 10511
- Giá bán: 139.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
449.000 ₫ Tiết kiệm: 31% -31%
309.000 ₫
Cáp chuyển đổi từ Display Port sang HDMI 3m Ugreen 10203
- Giá bán: 309.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
Cáp Display Port DP nối dài 2m Ugreen 10225
- Giá bán: 209.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
Cáp chuyển đổi từ Display Port sang DVI 8m Ugreen 10224
- Giá bán: 509.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
Cáp Display Port DP đực sang HDMI cái 15cm Ugreen 40362
- Giá bán: 199.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
359.000 ₫ Tiết kiệm: 17% -17%
299.000 ₫
Cáp Display Port 1.5m Ugreen 30119
- Giá bán: 299.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
79.000 ₫ Tiết kiệm: 38% -38%
49.000 ₫
Cáp máy in 1.5m Ugreen 10845 USB 2.0
- Giá bán: 49.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
129.000 ₫
129.000 ₫
Cáp máy in 3m Ugreen 10351 USB 2.0
- Giá bán: 129.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
509.000 ₫ Tiết kiệm: 29% -29%
359.000 ₫
Cáp chuyển đổi từ HDMI sang DVI 10m Ugreen 10138
- Giá bán: 359.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
1.519.000 ₫ Tiết kiệm: 34% -34%
1.009.000 ₫
Bộ Chia HDMI 1 ra 4 Ugreen UG-40202
- Giá bán: 1.009.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
309.000 ₫ Tiết kiệm: 26% -26%
229.000 ₫
Cáp chuyển đổi từ Display port sang HDMI Ugreen 20411
- Giá bán: 229.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
809.000 ₫ Tiết kiệm: 26% -26%
599.000 ₫
Bộ chuyển đổi VGA sang HDMI Ugreen UG-40224
- Giá bán: 599.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
209.000 ₫ Tiết kiệm: 29% -29%
149.000 ₫
Cáp chuyển đổi từ HDMI sang DVI-D 1,5m Ugreen 11150
- Giá bán: 149.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
Bộ chia USB Ugreen 20265 từ 1 cổng USB 3.0 ra 3 cổng usb + 1 cổng Lan Giga
- Giá bán: 709.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
809.000 ₫ Tiết kiệm: 25% -25%
609.000 ₫
Cáp chuyển đổi từ VGA sang HDMI hỗ trợ Audio Ugreen 40213
- Giá bán: 609.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
409.000 ₫ Tiết kiệm: 24% -24%
309.000 ₫
Cáp chuyển đổi từ Displayport sang VGA Ugreen 20406
- Giá bán: 309.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
Cáp chuyển đổi Displayport sang VGA + HDMI + DVI hỗ trợ 4K Ugreen 20419
- Giá bán: 459.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
Cáp chuyển đổi từ Displayport sang HDMI Ugreen 40363, hỗ trợ 2K, 4K
- Giá bán: 249.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
1.009.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
859.000 ₫
Cáp HDMI 15m Ugreen 40416, chuẩn 2.0
- Giá bán: 859.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
209.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
169.000 ₫
Cáp HDMI 2m Ugreen 40410 chính hãng, chuẩn 2.0
- Giá bán: 169.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
509.000 ₫ Tiết kiệm: 31% -31%
349.000 ₫
Cáp HDMI 10m Ugreen 10170 chính hãng, chuẩn 2.0
- Giá bán: 349.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
309.000 ₫ Tiết kiệm: 16% -16%
259.000 ₫
Cáp HDMI 5m Ugreen 40412 chính hãng, chuẩn 2.0
- Giá bán: 259.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ
(0)
709.000 ₫ Tiết kiệm: 7% -7%
659.000 ₫
Cáp HDMI 15m Ugreen 10111 chính hãng, chuẩn 1.4
- Giá bán: 659.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Liên hệ