(0)
H000427
2.500.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
2.399.000 ₫
Ổ Cứng Hdd Wd 2tb Red 3.5 Inch, 5400rpm, Sata, 256mb Cache (Wd20efax)
- Giá bán: 2.399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000425
2.200.000 ₫ Tiết kiệm: 18% -18%
1.799.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate Barracuda 2TB 3.5 inch 7200RPM, SATA, 256MB Cache (ST2000DM008)
- Giá bán: 1.799.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000426
10.000.000 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
9.399.000 ₫
Ổ Cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 8TB 3.5 Inch, 7200RPM, SATA, 256MB Cache (ST8000NE001)
- Giá bán: 9.399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000428
8.100.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
7.679.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 8TB Red Plus 3.5 inch, 7200RPM, SATA, 256MB Cache (WD80EFBX)
- Giá bán: 7.679.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000429
7.350.000 ₫ Tiết kiệm: 2% -2%
7.199.000 ₫
Ổ Cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 6TB 3.5 Inch, 7200RPM, SATA, 256MB Cache (ST6000NE000)
- Giá bán: 7.199.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000430
4.200.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
3.599.000 ₫
Ổ Cứng Hdd Wd 2TB Black 3.5 Inch, 7200RPM, SATA, 64MB CACHE (WD2003FZEX)
- Giá bán: 3.599.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000431
1.680.000 ₫ Tiết kiệm: 34% -34%
1.109.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 1TB Blue 3.5 inch, 7200RPM, SATA, 64MB Cache (WD10EZEX)
- Giá bán: 1.109.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000432
10.500.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
9.990.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 10TB Red Plus 3.5 Inch, 7200RPM, Sata, 256MB Cache (WD101EFBX)
- Giá bán: 9.990.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000433
4.900.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
4.699.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 6TB Blue 3.5 Inch, 5400RPM, SATA, 256MB Cache (WD60EZAZ)
- Giá bán: 4.699.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000434
2.459.000 ₫ Tiết kiệm: 2% -2%
2.399.000 ₫
Ổ cứng HDD Laptop WD 2TB Blue 2.5 inch, 5400RPM, Sata, 128MB Cache (WD20SPZX)
- Giá bán: 2.399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000435
5.300.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
5.049.000 ₫
Ổ cứng HDD WD Gold (4TB/3.5 inch/SATA 3/256MB Cache/7200RPM) (WD4003FRYZ)
- Giá bán: 5.049.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000436
2.500.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
2.399.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 1TB Black 3.5 Inch, 7200RPM, Sata, 64MB Cache (WD1003FZEX)
- Giá bán: 2.399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000437
4.700.000 ₫ Tiết kiệm: 3% -3%
4.549.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate Barracuda 6TB 3.5 Inch, 5400RPM, Sata, 256MB Cache (ST6000DM003)
- Giá bán: 4.549.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000438
5.750.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
5.490.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 4TB Black 3.5 inch, 7200RPM, SATA, 256MB Cache (WD4005FZBX)
- Giá bán: 5.490.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000439
2.650.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
2.529.000 ₫
Ổ cứng HDD WD Gold (1TB/3.5/SATA 3/128MB Cache/7200RPM) (WD1005FBYZ)
- Giá bán: 2.529.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000440
10.500.000 ₫ Tiết kiệm: 3% -3%
10.199.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 10TB 3.5 Inch, 7200RPM , Sata, 256MB Cache (ST10000VN0008)
- Giá bán: 10.199.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000441
12.600.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
11.399.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 10TB 3.5 inch, 7200RPM, SATA, 256MB Cache (ST10000NE0008)
- Giá bán: 11.399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000443
3.500.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
3.199.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 4TB Red Plus 3.5 Inch, 5400RPM, Sata, 128MB Cache (WD40EFZX)
- Giá bán: 3.199.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000444
2.450.000 ₫ Tiết kiệm: 2% -2%
2.399.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 2TB 3.5 inch, 5900RPM, SATA, 64MB Cache (ST2000VN004)
- Giá bán: 2.399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000445
7.250.000 ₫ Tiết kiệm: 2% -2%
7.099.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 6TB Black 3.5 Inch, 7200RPM, Sata, 256MB Cache (WD6003FZBX)
- Giá bán: 7.099.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000446
7.150.000 ₫ Tiết kiệm: 3% -3%
6.969.000 ₫
Ổ cứng HDD WD Gold (6TB/3.5 inch/SATA 3/256MB Cache/7200RPM) (WD6003FRYZ)
- Giá bán: 6.969.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000447
6.150.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
5.599.000 ₫
Ổ Cứng HDD Seagate IronWolf 6TB 3.5 inch, 5400RPM, SATA, 256 MB Cache (ST6000VN001)
- Giá bán: 5.599.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000448
18.900.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
17.999.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 16TB 3.5 inch, 7200RPM, SATA, 256MB Cache (ST16000NE000)
- Giá bán: 17.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000449
5.800.000 ₫ Tiết kiệm: 3% -3%
5.599.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 6TB Red Plus 3.5 Inch, 5640RPM, Sata, 128MB Cache (WD60EFZX)
- Giá bán: 5.599.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000450
3.650.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
3.499.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 4TB 3.5 inch, 5900RPM, SATA, 64MB Cache (ST4000VN008)
- Giá bán: 3.499.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000451
21.000.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
19.999.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 18TB 3.5 inch, 7200RPM, SATA, 256MB Cache (ST18000NE000)
- Giá bán: 19.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000452
2.150.000 ₫ Tiết kiệm: 44% -44%
1.199.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate Barracuda 1TB 3.5 inch 7200RPM, SATA, 64MB Cache (ST1000DM010)
- Giá bán: 1.199.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000453
9.500.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
7.599.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate IronWolf 8TB 3.5 inch, 7200RPM, SATA, 256MB Cache (ST8000VN004)
- Giá bán: 7.599.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000454
2.490.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
1.999.000 ₫
Ổ cứng HDD Seagate SkyHawk 2TB 3.5 inch, 5900RPM, SATA, 64MB Cache (ST2000VX008)
- Giá bán: 1.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000455
1.950.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
1.799.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 1TB Red 3.5 inch, 5400RPM, SATA, 64MB Cache (WD10EFRX)
- Giá bán: 1.799.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000456
3.490.000 ₫ Tiết kiệm: 17% -17%
2.899.000 ₫
Ổ cứng HDD WD 4TB Blue 3.5 inch, 5400RPM, SATA, 256MB Cache (WD40EZAZ)
- Giá bán: 2.899.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng