(0)
18.000.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
16.610.000 ₫
Laptop Thinkpad X1 Carbon Gen 5 (i5/Ram 8GB/SSD NVME 256 GB/14 inch/Card on)
- Giá bán: 16.610.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
8.000.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
6.919.000 ₫
Laptop Lenovo K21-80 (i3/Ram 4GB/SSD 120 GB/12.5 inch/Card on)
- Giá bán: 6.919.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
16.000.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
14.740.000 ₫
Laptop Thinkpad X1 Carbon Gen 4 (i5/Ram 8GB/SSD 240 GB/14 inch/Card on)
- Giá bán: 14.740.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
18.000.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
16.170.000 ₫
Laptop Thinkpad X1 Carbon Gen 4 (i5/Ram 8GB/SSD 240 GB/14 inch 2k/Card on)
- Giá bán: 16.170.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
11.000.000 ₫ Tiết kiệm: 7% -7%
10.230.000 ₫
Laptop Thinkpad L560 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/15.6 inch/Card on)
- Giá bán: 10.230.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
18.000.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
16.390.000 ₫
Laptop ThinkPad X1 Yoga Gen 1 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 inch 2K/Card on)
- Giá bán: 16.390.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
17.500.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
15.620.000 ₫
Laptop ThinkPad X1 Yoga Gen 1 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 inch Full HD/Card on)
- Giá bán: 15.620.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
12.000.000 ₫ Tiết kiệm: 16% -16%
10.120.000 ₫
Laptop Thinkpad x260 (i5/Ram 8GB/SSD 240 GB/12.5 inch/Card on)
- Giá bán: 10.120.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
12.000.000 ₫ Tiết kiệm: 16% -16%
10.120.000 ₫
Laptop ThinkPad T450 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 inch HD/Card on)
- Giá bán: 10.120.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
12.000.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
10.340.000 ₫
Laptop ThinkPad T450 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 inch HDP/Card on)
- Giá bán: 10.340.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
12.000.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
10.670.000 ₫
Laptop ThinkPad T450 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 inch FHD/Card on)
- Giá bán: 10.670.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
8.500.000 ₫ Tiết kiệm: 13% -13%
7.425.000 ₫
Laptop Lenovo Thinkpad T440s (i5/Ram 4GB/SSD 120 GB/14 Inch FHD/Card on)
- Giá bán: 7.425.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
10.000.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
8.580.000 ₫
Laptop Thinkpad L540 (i5/Ram 4GB/SSD 120 GB/15.6 inch/Card on)
- Giá bán: 8.580.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
25.000.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
22.425.000 ₫
Laptop Thinkpad P50 (i7/Ram 8GB/SSD 256 GB/15.6 inch/Card on)
- Giá bán: 22.425.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
30.000.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
28.490.000 ₫
Laptop Thinkpad X1 Yoga Gen 4 (i7/Ram 16GB/SSD 240 GB/14 inch/Card on)
- Giá bán: 28.490.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
19.000.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
17.050.000 ₫
Laptop Thinkpad X1 Carbon Gen 4 (i7/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 inch/Card on)
- Giá bán: 17.050.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
27.000.000 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
25.289.000 ₫
Laptop ThinkPad T14 Gen 1 (AMD Ryzen 5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 inch/Card on)
- Giá bán: 25.289.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
21.000.000 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
19.690.000 ₫
Laptop Thinkpad X280 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/12.5 inch/Card on)
- Giá bán: 19.690.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
14.000.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
12.430.000 ₫
Laptop Thinkpad T460 (i5/Ram 8GB/SSD 240 GB/14 inch/Card on)
- Giá bán: 12.430.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
20.000.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
18.480.000 ₫
Laptop Thinkpad X1 Yoga Gen 2 (i5/Ram 8GB/SSD 240 GB/14 inch/Card on)
- Giá bán: 18.480.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000926
15.600.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
14.150.000 ₫
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd (i5/Ram 4GB/SSD 240 GB/14 Inch/Card on)
- Giá bán: 14.150.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000929
23.000.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
20.950.000 ₫
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2nd (i9/Ram 32GB/SSD 1 TB/15.6 Inch/Nvidia GTX 1650)
- Giá bán: 20.950.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000944
35.750.000 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
33.500.000 ₫
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 (i7/Ram 16GB/ SSD 512 GB/14 Inch/ Card on)
- Giá bán: 33.500.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000946
29.000.000 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
27.150.000 ₫
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 Inch/Card on)
- Giá bán: 27.150.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000950
26.990.000 ₫ Tiết kiệm: 7% -7%
25.150.000 ₫
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 (i5/Ram 16GB/SSD 512 GB/14 Inch/Card on)
- Giá bán: 25.150.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000952
24.199.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
19.350.000 ₫
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 (i7/Ram 16GB/SSD 256 GB/14 Inch/Card on)
- Giá bán: 19.350.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000954
14.499.900 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
13.750.000 ₫
Laptop Lenovo Thinkpad X280 Gen 8 (i7/Ram 16GB/SSD 256 GB/14 Inch/Card on)
- Giá bán: 13.750.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000971
21.000.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
17.750.000 ₫
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Tablet Gen 2 (i7/Ram 16GB/SSD 256 GB/12 Inch/Card on)
- Giá bán: 17.750.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng