(1)
000702
3.100.000 ₫ Tiết kiệm: 26% -26%
2.299.000 ₫
CPU Intel Xeon E5-2696 v2 ( 2.5GHz / 30MB / 12 Core / 24 Thread / Socket 2011) - Tinker
- Giá bán: 2.299.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(2)
000663
3.600.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
3.199.000 ₫
CPU Intel Core i3-12100 - Tinker
- Giá bán: 3.199.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
000660
9.010.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
7.979.000 ₫
CPU Intel Core i7-12700 - Tinker
- Giá bán: 7.979.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
000504
3.450.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
2.949.000 ₫
CPU Intel Xeon E5-2696 V3 2.30 GHz / 45MB / 18 Cores 36 Threads/ Socket 2011-3 -Tinker
- Giá bán: 2.949.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng