(0)
12.000.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
10.989.000 ₫
Laptop HP Elitebook 820 G4 (i5/Ram 8GB/SSD 240 GB/12.5 inch HD/Card on)
- Giá bán: 10.989.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
9.000.000 ₫ Tiết kiệm: 17% -17%
7.480.000 ₫
Laptop HP Probook 6570b (i5/Ram 4GB/SSD 120 GB/15.6 inch/Card on)
- Giá bán: 7.480.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
12.000.000 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
10.560.000 ₫
Laptop HP Elitebook 820 G3 (i7/Ram 8GB/SSD 240 GB/12.5 inch HD/Card on)
- Giá bán: 10.560.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
17.000.000 ₫ Tiết kiệm: 7% -7%
15.840.000 ₫
Laptop HP Zbook 17 G1 (i7/Ram 8GB/SSD 256 GB/17.3 inch/Card on)
- Giá bán: 15.840.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
11.000.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
9.790.000 ₫
Laptop HP Elitebook 840 G2 (i7/Ram 4GB/SSD 120 GB/14 inch/Card on)
- Giá bán: 9.790.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
16.000.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
14.289.000 ₫
Laptop HP Zbook 15 G1 (i7/Ram 8GB/SSD 240 GB/15.6 inch/Card on)
- Giá bán: 14.289.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
Laptop HP Spectre Folio Convertible 3-AK0013DX (i7/Ram 8GB/SSD 256 GB/13.3 inch/Card on)
- Giá bán: 27.500.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
20.000.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
17.930.000 ₫
Laptop HP Elitebook 840 G5 (i7/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 inch/Card on)
- Giá bán: 17.930.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
16.000.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
14.619.000 ₫
Laptop HP Zbook 15 G2 (i7/Ram 8GB/SSD 256 GB/15.6 inch/Card on)
- Giá bán: 14.619.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
17.500.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
15.719.000 ₫
Laptop HP Zbook 15 G2 (i7/Ram 8GB/SSD 256 GB/15.6 inch/Card on) Đen
- Giá bán: 15.719.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
19.500.000 ₫ Tiết kiệm: 18% -18%
16.060.000 ₫
Laptop HP Notebook 14S CR2005TU (i5/Ram 8GB/SSD 240 GB/14 Inch Full HD/Card on)
- Giá bán: 16.060.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
9.900.000 ₫ Tiết kiệm: 26% -26%
7.370.000 ₫
Laptop HP Probook 645 G2 (AMD A8/Ram 4GB/SSD 120 GB/14 Inch HD/AMD)
- Giá bán: 7.370.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
14.500.000 ₫ Tiết kiệm: 25% -25%
10.890.000 ₫
Laptop HP Probook 640 G3 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 Inch HD/Card on)
- Giá bán: 10.890.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
10.200.000 ₫ Tiết kiệm: 27% -27%
7.480.000 ₫
Laptop HP Elite X2 1011 G1 Tablet (M5-5Y51/Ram 8GB/SSD 128 GB/11 Inch HD/Card on)
- Giá bán: 7.480.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
14.500.000 ₫ Tiết kiệm: 28% -28%
10.450.000 ₫
Laptop HP Probook 650 G2 (i5/Ram 8GB/SSD 240 GB/15 Inch HD/Card on)
- Giá bán: 10.450.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
13.700.000 ₫ Tiết kiệm: 25% -25%
10.230.000 ₫
Laptop HP Probook 640 G2 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 Inch HD/Card on)
- Giá bán: 10.230.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
13.700.000 ₫ Tiết kiệm: 29% -29%
9.680.000 ₫
Laptop HP Elitebook 820 G3 (i5/Ram 8GB/SSD 240 GB/12.5 Inch HD/Card on)
- Giá bán: 9.680.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
13.700.000 ₫ Tiết kiệm: 33% -33%
9.130.000 ₫
Laptop HP Elitebook 840 G2 (i5/Ram 4GB/SSD 120 GB/14 Inch HD/Card on)
- Giá bán: 9.130.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
10.700.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
9.680.000 ₫
Laptop HP Elitebook 840 G3 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 Inch FHD/Card on)
- Giá bán: 9.680.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
12.900.000 ₫ Tiết kiệm: 7% -7%
11.935.000 ₫
Laptop HP 15 EF1300WM (r3/Ram 4GB/SSD 128 GB/15.6 Inch FHD/Card on)
- Giá bán: 11.935.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000924
12.109.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
11.450.000 ₫
Laptop HP Elite X2 1013 G3 Tablet Touchscreen (i5/Ram 8GB/SSD 128 GB/13 Inch/Card on)
- Giá bán: 11.450.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000925
7.100.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
6.500.000 ₫
Laptop HP Elite X2 1012 G1 LTE (M5/Ram 8GB/SSD 256 GB/12 Inch/Card on)
- Giá bán: 6.500.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000927
16.855.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
14.299.000 ₫
Laptop HP Elite X2 1013 G3 Tablet Touchscreen (i5/Ram 16GB/SSD 256 GB/13 Inch/Card on)
- Giá bán: 14.299.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000928
13.900.000 ₫ Tiết kiệm: 28% -28%
9.950.000 ₫
Laptop HP Elite X2 1012 G1 Touchscreen (M5/Ram 8GB/SSD 256 GB/12 Inch/Card on)
- Giá bán: 9.950.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000939
6.000.000 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
5.650.000 ₫
Laptop HP ProBook 640G1 (i5/Ram 8GB/HDD 500GB/14 Inch/Card on)
- Giá bán: 5.650.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000942
25.000.000 ₫ Tiết kiệm: 7% -7%
23.250.000 ₫
Laptop HP ZBook 15 G4 (i7/Ram 32GB/SSD 512 GB/15.6 Inch/Nvidia M2200)
- Giá bán: 23.250.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000975
21.600.000 ₫ Tiết kiệm: 3% -3%
20.950.000 ₫
Laptop HP ZBook 15u G5 (i7/Ram 16GB/SSD 512 GB/15.6 Inch/AMD WX 3100)
- Giá bán: 20.950.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000978
9.799.900 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
9.250.000 ₫
Laptop HP EliteBook 840 G3 (i5/Ram 8GB/SSD 256 GB/14 Inch/Card on)
- Giá bán: 9.250.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000979
11.000.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
9.450.000 ₫
Laptop HP Notebook 640G1 (i5/Ram 8GB/SSD 128 GB/14 Inch/Card on)
- Giá bán: 9.450.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng