Máy chủ GAMENET HACOM STANDARD 15-20 máy - PCSV001
- Giá bán: 14.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
Máy chủ GAMENET HACOM STANDARD 25-40 máy - PCSV002
- Giá bán: 26.419.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
Máy chủ GAMENET HACOM STANDARD trên 50 máy - PCSV003
- Giá bán: 35.829.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
50.499.000 ₫ Tiết kiệm: 7% -7%
46.769.000 ₫
PC HACOM Dựng CAD C009 (i7-10700/16GB RAM/Quadro RTX 4000/500GB SSD/500w)
- Giá bán: 46.769.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
38.889.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
35.149.000 ₫
PC HACOM Dựng CAD C008 (i7-10700/16GB RAM/Quadro P2200/500GB SSD/500w)
- Giá bán: 35.149.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
67.669.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
62.019.000 ₫
PC HACOM Dựng CAD C010 (i9-10900K/32GB RAM/RTX 4000/500GB SSD/750w)
- Giá bán: 62.019.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
111.099.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
99.889.000 ₫
PC HACOM Dựng CAD C011 (i9-10900K/32GB RAM/RTX 5000/500GB SSD/750w)
- Giá bán: 99.889.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
7.599.000 ₫ Tiết kiệm: 16% -16%
6.399.000 ₫
PC HACOM Business Home H10 (G6400/H410/8GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 6.399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng (không bảo hành vỏ case)
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
5.999.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
4.799.000 ₫
PC HACOM Business Home H11 (3000G/A320/4GB RAM/120GB SSD)
- Giá bán: 4.799.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng (không bảo hành vỏ case)
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
8.899.000 ₫ Tiết kiệm: 13% -13%
7.699.000 ₫
PC HACOM Business Pro P35 (i3 10100/H410/8GB RAM/240GB SSD)
- Giá bán: 7.699.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng (không bảo hành vỏ case)
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
23.229.000 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
20.409.000 ₫
PC HACOM Dựng CAD C018 (E-2136/8GB RAM/240GB SSD/Quadro P620/500w)
- Giá bán: 20.409.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
PC HACOM Trí tuệ nhân tạo AI001 (Dual Xeon 4210/64GB RAM/512GB SSD/Quadro RTX5000 x4/1600W)
- Giá bán: 322.189.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
24.849.000 ₫ Tiết kiệm: 2% -2%
24.239.000 ₫
PC HACOM Audio A003 (i7-10700/16GB RAM/500GB SSD/450W)
- Giá bán: 24.239.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
34.339.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
31.109.000 ₫
PC HACOM Render R010 (Dual E5-2680v4/C612/32GB RAM/240GB SSD/700W)
- Giá bán: 31.109.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
64.639.000 ₫ Tiết kiệm: 7% -7%
60.399.000 ₫
PC HACOM Dựng phim P015 (W-1270P/W480/32GB RAM ECC/RTX A4000/500GB SSD/550w)
- Giá bán: 60.399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
28.179.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
24.949.000 ₫
PC HACOM Dựng phim P014 (i5-10400/B460/16GB RAM/Quadro P2200/500GB SSD/450w)
- Giá bán: 24.949.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
PC HACOM Dựng phim P016 (W-1270P/W480/16GB RAM ECC/Quadro RTX4000/500GB SSD/550w)
- Giá bán: 52.319.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
20.199.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
18.179.000 ₫
PC HACOM Designer D037 (i5-11400/B560/16GB RAM/240GB SSD/Quadro P620/500W)
- Giá bán: 18.179.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành BH theo linh kiện
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (1NA-00026) (i5 1135G7/8GB RAM/256GB SSD/12.3"/Win10/Đen)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 32.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (1NA-000011) (i5 1135G7/8GB RAM/256GB SSD/12.3"/Win10/Bạc)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 32.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (i5 1135G7/16GB RAM/256GB SSD/12.3"/Win10/Bạc)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 44.439.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại HACOM
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (i5 1135G7/16GB RAM/256GB SSD/12.3"/Win10/Đen)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 44.439.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại HACOM
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (i7 1165G7/16GB RAM/512GB SSD/12.3"/Win10/Bạc)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 52.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (1NC-00001/1NC-00006)(i7 1165G7/16GB RAM/256GB SSD/12.3"/Win10/Bạc)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 40.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (1NC-00021)(i7 1165G7/16GB RAM/256GB SSD/12.3"/Win10/Đen)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 42.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (i7 1165G7/16GB RAM/512GB SSD/12.3"/Win10/Đen)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 52.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (i7 1165G7/16GB RAM/1TB SSD/12.3"/Win10/Bạc)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 67.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại HACOM
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (1S3-00001)(i5 1135G7/8GB RAM/256GB SSD/12.3"/Win10/Bạc/LTE)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 39.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại HACOM
- Kho hàng:
Còn hàng
Microsoft Surface Pro 7 Plus (1S4-00011)(i5 1135G7/16GB RAM/256GB SSD/12.3"/Win10/Bạc/LTE)(Bảo hành tại HACOM)
- Giá bán: 49.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 tháng tại HACOM
- Kho hàng:
Còn hàng