Mainboard - Bo mạch chủ

Mainboard Gigabyte Z690I AORUS ULTRA DDR4 (Intel Z690, Socket 1700, ATX, 2 khe Ram DDR4) - Tinker
- Giá bán: 8.049.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
8.500.000 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
7.449.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z690 AORUS ELITE (Intel Z690, Socket 1700, ATX, 4 khe Ram DDR4)
- Giá bán: 7.449.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Mainboard Gigabyte Z690 AORUS ELITE AX (Intel Z690, Socket 1700, ATX, 4 khe Ram DDR4)
- Giá bán: 7.949.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
5.650.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
4.580.000 ₫
Mainboard Gigabyte B660M A PRO AX DDR4
- Giá bán: 4.580.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
6.950.000 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
6.149.000 ₫
Mainboard Gigabyte B660 A MASTER DDR4
- Giá bán: 6.149.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
000515
5.239.000 ₫ Tiết kiệm: 26% -26%
3.900.000 ₫
Mainboard Gigabyte B660 GAMING X DDR4 - Tinker
- Giá bán: 3.900.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000513
3.459.000 ₫ Tiết kiệm: 24% -24%
2.625.000 ₫
Mainboard Gigabyte B660M GAMING DDR4 - Tinker
- Giá bán: 2.625.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
3.500.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
3.170.000 ₫
Mainboard Gigabyte B660M DS3H DDR4
- Giá bán: 3.170.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Mainboard Gigabyte H610M S2H DDR4 (Intel H610, Socket 1700, M-ATX, 2 khe Ram DDR4) - Tinker
- Giá bán: 2.549.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
6.999.000 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
6.549.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z690 GAMING X (Intel Z690, Socket 1700, ATX, 4 khe Ram DDR4)
- Giá bán: 6.549.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000321
3.000.000 ₫ Tiết kiệm: 22% -22%
2.350.000 ₫
Mainboard Gigabyte B560M DS3H V2 - Tinker
- Giá bán: 2.350.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000257
5.200.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
4.199.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z590 UD (Intel Z590, Socket 1200, ATX, 4 khe Ram DDR4)
- Giá bán: 4.199.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
000255
6.500.000 ₫ Tiết kiệm: 35% -35%
4.199.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z590 GAMING X (Intel Z590, Socket 1200, ATX, 4 khe Ram DDR4)
- Giá bán: 4.199.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
Mainboard GIGABYTE Z490 AORUS MASTER (Intel Z490, Socket 1200, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 9.859.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
9.999.000 ₫ Tiết kiệm: 16% -16%
8.390.000 ₫
Mainboard Gigabyte Z490 AORUS ULTRA (Intel Z490, Socket 1200, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 8.390.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
8.799.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
7.800.000 ₫
Mainboard GIGABYTE Z490 VISION D (Intel Z490, Socket 1200, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 7.800.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
9.000.000 ₫ Tiết kiệm: 13% -13%
7.859.000 ₫
Mainboard Gigabyte B550 AORUS MASTER (AMD B550, Socket AM4, m-ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 7.859.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Mainboard GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX (Intel Z490, Socket 1200, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 6.650.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001093
7.499.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
6.759.000 ₫
Mainboard Gigabyte W480M VISION W (W480, socket 1200, mATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 6.759.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000132
6.399.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
5.760.000 ₫
Mainboard GIGABYTE Z490 AORUS ELITE (Intel Z490, Socket 1200, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 5.760.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000131
6.300.000 ₫ Tiết kiệm: 18% -18%
5.140.000 ₫
Mainboard Gigabyte B550 AORUS PRO AC (AMD B550, Socket AM4, m-ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 5.140.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
000129
5.999.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
5.520.000 ₫
Mainboard Gigabyte W480M VISION W (W480, socket 1200, mATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 5.520.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000125
5.999.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
5.500.000 ₫
Mainboard GIGABYTE X570 AORUS ELITE (AMD X570, Socket AM4, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 5.500.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000124
5.900.000 ₫ Tiết kiệm: 21% -21%
4.650.000 ₫
Mainboard Gigabyte B550 AORUS PRO (AMD B550, Socket AM4, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 4.650.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000122
4.999.000 ₫ Tiết kiệm: 13% -13%
4.350.000 ₫
Mainboard GIGABYTE Z490 GAMING X (Intel Z490, Socket 1200, ATX, 4 khe RAM DDR4) - Tinker
- Giá bán: 4.350.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000120
4.699.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
4.250.000 ₫
Mainboard Gigabyte B550 AORUS ELITE (AMD B550, Socket AM4, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 4.250.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000115
4.299.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
3.459.000 ₫
Mainboard GIGABYTE Z490 UD (Intel Z490, Socket 1200, ATX, 4 khe RAM DDR4) - Tinker
- Giá bán: 3.459.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
Mainboard Gigabyte B460 AORUS PRO AC (Intel B460, Socket 1200, m-ATX, 4 khe RAM DDR4) - Tinker
- Giá bán: 3.959.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
000100
3.500.000 ₫ Tiết kiệm: 30% -30%
2.450.000 ₫
Mainboard Gigabyte B550M AORUS ELITE (AMD B550, Socket AM4, m-ATX, 4 khe RAM DDR4) - Tinker
- Giá bán: 2.450.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
3.700.000 ₫ Tiết kiệm: 25% -25%
2.769.000 ₫
Mainboard Gigabyte B550M-DS3H (AMD B550, Socket AM4, m-ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 2.769.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Mainboard Gigabyte B460M AORUS PRO (Intel B460, Socket 1200, m-ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 2.669.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
2.990.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
2.419.000 ₫
Mainboard GIGABYTE B450 AORUS ELITE (AMD B450, Socket AM4, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 2.419.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng