(0)
909.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
809.000 ₫
Nguồn FSP Power Supply HYN Series HYN500ATX  Active PFC (Màu Đen)
- Giá bán: 809.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
779.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
699.000 ₫
Nguồn FSP Power Supply HYN Series HYN450ATX Active PFC (Màu Đen)
- Giá bán: 699.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply AX Series AX400ATX  Active PFC (Màu Đen/Không kèm dây nguồn)
- Giá bán: 559.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYPER Series Model HP600 Active PFC (80 Plus Standard/Màu Đen)
- Giá bán: 1.419.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
1.179.000 ₫ Tiết kiệm: 24% -24%
899.000 ₫
Nguồn FSP Power Supply HYN Series HYN550ATX  Active PFC (Màu Đen)
- Giá bán: 899.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYPER Series Model HP500 Active PFC (80 Plus Standard/Màu Đen)
- Giá bán: 1.219.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO Series Model HD500 Active PFC (80 Plus Bronze/Màu Đen)
- Giá bán: 1.319.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO Series Model HD600 Active PFC (80 Plus Bronze/Màu Đen)
- Giá bán: 1.519.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO Series Model HD700 Active PFC (80 Plus Bronze/Màu Đen)
- Giá bán: 1.719.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO G Series Model HG750 Active PFC (80 Plus Gold, Full Modular/Màu Đen
- Giá bán: 2.629.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO G Series Model HG650 Active PFC (80 Plus Gold, Full Modular/Màu Đen)
- Giá bán: 2.329.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO G Series Model HG850 Active PFC (80 Plus Gold, Full Modular/Màu Đen
- Giá bán: 3.129.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO X Series HGX650 Active PFC (80 Plus Gold/Màu Đen)
- Giá bán: 2.529.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO X Series HGX450 Active PFC (80 Plus Gold/Màu Đen)
- Giá bán: 2.019.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
1.009.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
959.000 ₫
Bộ lưu điện UPS FSP 600VA Interactive FP600
- Giá bán: 959.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
2.429.000 ₫ Tiết kiệm: 13% -13%
2.119.000 ₫
Bộ lưu điện UPS FSP 1000VA Interactive FP1000
- Giá bán: 2.119.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply TWINS Series Nguồn FSP500 Active PFC (80 Plus Gold/Màu Đen)
- Giá bán: 7.069.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply AURUM PT Series PT 1200FM Active PFC (80 Plus Platinum/Full Modular/Màu Đen)
- Giá bán: 5.049.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYPER K Series HP600 Active PFC (80 Plus Standard/Màu Đen)
- Giá bán: 1.129.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO PTM Series Model HPT650M Active PFC (92 Plus Platinum/Full Modular /Micro ATX/Màu Đen)
- Giá bán: 2.329.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HEXA 85 Series Model HA650 Active PFC (80 Plus Bronze/Direct Cable/Micro ATX/Màu Đen)
- Giá bán: 1.519.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO-GE Series Model HGE650 Active PFC (80 Plus Gold/Full Modular/ ATX/Màu Đen)
- Giá bán: 2.229.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO PTM+ Series 1200W Active PFC (80 Plus Platinum/Full Modular/Màu Đen)
- Giá bán: 11.109.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYPER K Series HP500 Active PFC (80 Plus Standard/Màu Đen)
- Giá bán: 959.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply FlexGURU Series Model FSP250-50FGBBI Active PFC (80 Plus /Flex ATX/Màu Đen)
- Giá bán: 1.319.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP HYDRO-GE Series Model HGE650 White Active PFC (80 Plus Gold/Full Modular/ATX/Màu Trắng )
- Giá bán: 2.529.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Nguồn FSP Power Supply HYDRO G PRO Series Model HG2-750 Active PFC (80 Plus Gold/Full Modular/Màu Đen)
- Giá bán: 2.729.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 60 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng