Lọc
(0)
13.490.000 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
11.890.000 ₫
Màn hình Dell U2722DE (27inch/QHD/IPS/60Hz/8ms/350nits/HDMI+DP+USBC+RJ45+Audio)
- Giá bán: 11.890.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000565
11.000.000 ₫ Tiết kiệm: 16% -16%
9.250.000 ₫
Màn hình Dell U2520D (25 inch/2K/IPS/60Hz/5ms/350 nits/HDMI+DP+USB-C) - Tinker
- Giá bán: 9.250.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
8.230.000 ₫ Tiết kiệm: 13% -13%
7.159.000 ₫
Màn hình Dell P2421D (23.8inch/2K/IPS/60Hz/8ms/300nits/HDMI+DP+USB)
- Giá bán: 7.159.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
8.300.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
7.069.000 ₫
Màn hình Dell U2422H (23.8inch/FHD/IPS/60Hz/8ms/250nits/HDMI+DP+USB+USBC+Audio)
- Giá bán: 7.069.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
7.250.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
6.690.000 ₫
Màn hình Dell P2722H (27inch/FHD/IPS/60Hz/8ms/300nits/HDMI+DP+VGA+USB)
- Giá bán: 6.690.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
7.150.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
6.590.000 ₫
Màn hình Dell E2720HS (27inch/FHD/IPS/60Hz/8ms/HDMI+VGA)
- Giá bán: 6.590.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
7.050.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
6.490.000 ₫
Màn hình Dell S2721H (27inch/FHD/IPS/75Hz/8ms/300nits/HDMI+Audio/Loa)
- Giá bán: 6.490.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
7.050.000 ₫ Tiết kiệm: 10% -10%
6.359.000 ₫
Màn hình Dell S2721HN (27inch/FHD/IPS/75Hz/4ms/300nits/HDMI+Audio)
- Giá bán: 6.359.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
5.200.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
4.440.000 ₫
Màn hình Dell E2722HS (27 inch/FHD/IPS/60Hz/8ms/300nits/DP+HDMI+VGA)
- Giá bán: 4.440.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
6.330.000 ₫ Tiết kiệm: 7% -7%
5.890.000 ₫
Màn hình Dell P2422H (23.8inch/FHD/IPS/60Hz/8ms/250nits/HDMI+DP+VGA+USB)
- Giá bán: 5.890.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
6.500.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
5.769.000 ₫
Màn hình Dell E2720H (27inch/FHD/IPS/60Hz/8ms/DP+VGA)
- Giá bán: 5.769.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
6.125.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
5.240.000 ₫
Màn hình Dell P2418D (23.8 inch/2K/IPS/DP+HDMI/250cd/m²/60Hz/8ms)
- Giá bán: 5.240.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
6.050.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
5.190.000 ₫
Màn hình Dell P2222H (21.5 inch/FHD/IPS/60Hz/8ms/250nits/HDMI+DP+VGA+USB)
- Giá bán: 5.190.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
5.650.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
4.840.000 ₫
Màn hình Dell SE2422H (23.8 inch/FHD/IPS/75Hz/12ms/250nits/HDMI+VGA)
- Giá bán: 4.840.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
5.499.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
4.890.000 ₫
Màn hình Dell S2421HN (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/8ms/250nits/HDMI+Audio)
- Giá bán: 4.890.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Màn hình Dell S2421H (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/8ms/250nits/HDMI+Audio/Freesync/Loa)
- Giá bán: 4.759.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000541
4.800.000 ₫ Tiết kiệm: 21% -21%
3.790.000 ₫
Màn hình Dell E2422H (23.8inch/FHD/IPS/60Hz/8ms/250nits/DP+Dsub) - Tinker
- Giá bán: 3.790.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000530
6.490.000 ₫ Tiết kiệm: 28% -28%
4.690.000 ₫
Màn hình Dell P2319H (23 inch/FHD/LED/IPS/DP+HDMI+VGA/250cd/m²/60Hz/5ms) - Tinker
- Giá bán: 4.690.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000529
5.020.000 ₫ Tiết kiệm: 36% -36%
3.190.000 ₫
Màn hình Dell P2219H (21.5 inch/FHD/LED/IPS/DP+HDMI+VGA/250cd/m²/60Hz/5ms) - Tinker
- Giá bán: 3.190.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000525
4.100.000 ₫ Tiết kiệm: 24% -24%
3.099.000 ₫
Màn hình máy tính Dell E2222H 21.5 inch FHD VA - Tinker
- Giá bán: 3.099.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000523
4.100.000 ₫ Tiết kiệm: 23% -23%
3.150.000 ₫
Màn hình máy tính Dell E2220H 21.5 inch FHD 60Hz - Tinker
- Giá bán: 3.150.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000522
5.800.000 ₫ Tiết kiệm: 24% -24%
4.430.000 ₫
Màn hình Dell E2420HS (23.8inch/FHD/IPS/8ms/250nits/HDMI+VGA/Loa) - Tinker
- Giá bán: 4.430.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000521
5.500.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
4.469.000 ₫
Màn hình Dell E2420H (23.8inch/FHD/IPS/60Hz/8ms/DP+VGA) - Tinker
- Giá bán: 4.469.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000520
4.100.000 ₫ Tiết kiệm: 34% -34%
2.700.000 ₫
Màn hình Dell E2016HV (19.5 inch/HD/TN/60Hz/6ms/250 nits/DSub) - Tinker
- Giá bán: 2.700.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000518
3.589.000 ₫ Tiết kiệm: 25% -25%
2.690.000 ₫
Màn hình Dell E1920H (18.5 inch/HD/TN/60Hz/5ms/200 nits/DP+VGA) - Tinker
- Giá bán: 2.690.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000516
3.450.000 ₫ Tiết kiệm: 32% -32%
2.350.000 ₫
Màn hình Dell E1916HV (18.5 inch/HD/Wide LED/200cd/m²/VGA/60Hz/5ms) - Tinker
- Giá bán: 2.350.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
3.990.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
3.540.000 ₫
Màn hình Dell E2216HV (21.5 inch/FHD/TN/60Hz/5ms/200 nits/VGA)
- Giá bán: 3.540.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(2)
299.000 ₫ Tiết kiệm: 27% -27%
219.000 ₫
Bàn phím Dell KB216B (USB/Đen)
- Giá bán: 219.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(4)
0 ₫
79.000 ₫
Chuột Dell MS116 (USB/Đen)
- Giá bán: 79.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(3)
15.900.000 ₫ Tiết kiệm: 18% -18%
13.100.000 ₫
PC Dell Vostro 3888 MT (i5-10400/8GB RAM/1TB HDD/WL+BT/K+M/Office/Win10) (RJMM62Y31)
- Giá bán: 13.100.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(2)
12.500.000 ₫ Tiết kiệm: 23% -23%
9.590.000 ₫
PC Dell OptiPlex 3080 SFF (i3-10100/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/Fedora) (70233228)
- Giá bán: 9.590.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
PC Dell Vostro 3888 MT (i5-10400/8GB RAM/1TB HDD/WL+BT/K+M/Office/Win10) (RJMM62Y31)
- Giá bán: 6.799.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng