(0)
H000913
1.115.000 ₫ Tiết kiệm: 16% -16%
933.900 ₫
Vỏ case Gamemax Brufen C1 - BLACK (Mid Tower/Màu Đen)
- Giá bán: 933.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000914
659.000 ₫ Tiết kiệm: 39% -39%
399.000 ₫
Vỏ Case máy tính HACOM (Mid Tower/Màu Đen)
- Giá bán: 399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000915
690.900 ₫ Tiết kiệm: 35% -35%
449.000 ₫
Vỏ Case Xigmatek XA-20 (MidTower/Màu Đen)
- Giá bán: 449.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000917
915.000 ₫ Tiết kiệm: 18% -18%
749.000 ₫
Vỏ Case Vitra POSEIDON G1 (Mid Tower / Màu Đen)
- Giá bán: 749.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000918
990.000 ₫ Tiết kiệm: 24% -24%
749.000 ₫
Vỏ case KENOO ESPORT E200 (Mid Tower/Màu Đen)
- Giá bán: 749.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000919
1.009.000 ₫ Tiết kiệm: 21% -21%
799.000 ₫
Vỏ Case Vitra POSEIDON G1 (MidTower / Màu Trắng)
- Giá bán: 799.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000920
990.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
799.000 ₫
Vỏ Case GAMEMAX Fortress TG (Mid Tower/Màu Đen)
- Giá bán: 799.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000921
1.109.000 ₫ Tiết kiệm: 23% -23%
849.000 ₫
Vỏ case KENOO ESPORT G562 - Pink (Mid Tower/Màu Hồng)
- Giá bán: 849.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000922
1.115.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
899.000 ₫
Vỏ Case Xigmatek GAMING X ( MidTower/Màu Đen)
- Giá bán: 899.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000994
1.010.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
899.000 ₫
Vỏ Case Xigmatek VENOM II GLS ( MidTower/Màu Đen)
- Giá bán: 899.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000995
1.300.000 ₫ Tiết kiệm: 23% -23%
999.000 ₫
Vỏ Case Jonsbo C2 Black (Mini Tower/Màu Đen)
- Giá bán: 999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000996
1.100.500 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
945.000 ₫
Vỏ Case Xigmatek VENOM II MES (MidTower/Màu Đen)
- Giá bán: 945.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000997
1.300.000 ₫ Tiết kiệm: 23% -23%
999.000 ₫
Vỏ Case Jonsbo C2 Silver (Mini Tower/Màu Bạc)
- Giá bán: 999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000998
1.998.800 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
1.689.000 ₫
Vỏ Case Jonsbo C3-PLUS Silver (Mini Tower/Màu Bạc)
- Giá bán: 1.689.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H000999
2.299.100 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
2.088.900 ₫
Vỏ Case Jonsbo D40 Silver ( Mid Tower/Màu Bạc)
- Giá bán: 2.088.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001000
1.600.000 ₫ Tiết kiệm: 38% -38%
999.000 ₫
Vỏ Case Xigmatek GAMING X ARTIC 3FX (EN46720) (Mid Tower/ Màu Trắng)
- Giá bán: 999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001001
1.300.000 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
1.149.000 ₫
Vỏ Case Jonsbo C2 White (Mini Tower/Màu Trắng)
- Giá bán: 1.149.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001002
2.299.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
2.099.900 ₫
Vỏ Case Jonsbo UMX1-PLUS Tempered Glass (Mini Tower/Màu Bạc)
- Giá bán: 2.099.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001003
2.800.000 ₫ Tiết kiệm: 25% -25%
2.110.900 ₫
Vỏ case Jonsbo QT01 Black Edition (Mid Tower/Màu Đen/Chống Ồn)
- Giá bán: 2.110.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001004
3.995.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
3.782.900 ₫
Vỏ Case Jonsbo A4 Black (Mini Tower/Màu Đen)
- Giá bán: 3.782.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001005
3.995.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
3.782.900 ₫
Vỏ Case Jonsbo A4 Silver (Mini Tower/Màu Bạc)
- Giá bán: 3.782.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001006
3.200.000 ₫ Tiết kiệm: 31% -31%
2.209.900 ₫
Vỏ Case Corsair 4000D TG White (Mid Tower/Màu Trắng)
- Giá bán: 2.209.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001007
4.001.000 ₫ Tiết kiệm: 3% -3%
3.892.900 ₫
Vỏ Case LIAN-LI PC - O11-Dynamic - Mini Black
- Giá bán: 3.892.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001008
4.211.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
4.002.900 ₫
Vỏ Case LIAN-LI PC - O11-Dynamic - Mini White
- Giá bán: 4.002.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001009
3.500.000 ₫ Tiết kiệm: 36% -36%
2.253.900 ₫
Vỏ case NZXT H210 MATTE BLACK | CA-H210B-B1 (Mini Tower/Màu Đen)
- Giá bán: 2.253.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001010
4.419.000 ₫ Tiết kiệm: 3% -3%
4.288.900 ₫
Vỏ Case NZXT H510 Elite (Mid Tower/Màu Đen)
- Giá bán: 4.288.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001011
2.520.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
2.253.900 ₫
Vỏ Case NZXT H210 (Mini Tower/Màu Trắng)
- Giá bán: 2.253.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001012
4.455.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
4.288.900 ₫
Vỏ Case JonsboPlus i100-G Silver (Mini Tower/Màu Bạc)
- Giá bán: 4.288.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001013
2.850.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
2.418.900 ₫
Vỏ case Jonsbo T8 Plus Silver (Mini Tower/Màu Bạc)
- Giá bán: 2.418.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001014
4.450.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
4.288.900 ₫
Vỏ Case LIAN-LI PC - O11-Dynamic - Mini Snow White
- Giá bán: 4.288.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001015
2.850.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
2.418.900 ₫
Vỏ case Jonsbo T8 Plus Black (Mini Tower/Màu Đen)
- Giá bán: 2.418.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
H001016
4.450.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
4.288.900 ₫
Vỏ Case LIAN-LI PC-O11 DYNAMIC White (Mid Tower/Màu Trắng )
- Giá bán: 4.288.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng