Mainboard - Bo mạch chủ

(0)
6.800.000 ₫ Tiết kiệm: 18% -18%
5.549.000 ₫
Mainboard Asus ROG STRIX B660-I GAMING WIFI
- Giá bán: 5.549.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(2)
3.100.000 ₫ Tiết kiệm: 35% -35%
2.030.000 ₫
Mainboard AsusPRIME H610M-D D4 
- Giá bán: 2.030.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
3.090.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
2.499.000 ₫
Mainboard Asus PRIME H610M-E D4 
- Giá bán: 2.499.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
000536
3.100.000 ₫ Tiết kiệm: 35% -35%
2.010.000 ₫
Mainboard Asus PRIME H610M-K D4 - Tinker
- Giá bán: 2.010.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
000535
6.490.000 ₫ Tiết kiệm: 24% -24%
4.900.000 ₫
Mainboard Asus ROG STRIX B660-G GAMING WIFI - Tinker
- Giá bán: 4.900.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000499
5.589.000 ₫ Tiết kiệm: 17% -17%
4.650.000 ₫
Mainboard Asus TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 - Tinker
- Giá bán: 4.650.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000254
6.500.000 ₫ Tiết kiệm: 44% -44%
3.650.000 ₫
Mainboard ASUS PRIME Z590-P/CSM
- Giá bán: 3.650.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
17.900.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
15.959.000 ₫
Mainboard Asus Z11PA-D8 (Dual CPU Server & Workstation)
- Giá bán: 15.959.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
8.900.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
7.600.000 ₫
Mainboard ASUS Z10PA-D8C (DUAL CPU WORKSTATION)
- Giá bán: 7.600.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000128
5.990.000 ₫ Tiết kiệm: 17% -17%
4.950.000 ₫
Mainboard ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) (AMD B550, Socket AM4, ATX, 4 khe RAM DRR4)
- Giá bán: 4.950.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000127
5.899.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
4.700.000 ₫
Mainboard ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (WI-FI) (Intel Z490, Socket 1200, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 4.700.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
000123
5.399.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
4.400.000 ₫
Mainboard ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (Intel Z490, Socket 1200, ATX, 4 khe RAM DDR4)
- Giá bán: 4.400.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
2.859.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
2.300.000 ₫
Mainboard ASUS TUF GAMING B460-PLUS (Intel B460, Socket 1200, ATX, 4 khe Ram DDR4)
- Giá bán: 2.300.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
14.649.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
14.039.000 ₫
Mainboard ASUS Z10PE-D16 WS (DUAL CPU WORKSTATION)
- Giá bán: 14.039.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
6.390.000 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
5.840.000 ₫
Mainboard ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING
- Giá bán: 5.840.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
8.189.000 ₫
8.189.000 ₫
Mainboard ASUS MAXIMUS X HERO WIFI
- Giá bán: 8.189.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
9.169.000 ₫
9.169.000 ₫
Mainboard ASUS MAXIMUS X CODE
- Giá bán: 9.169.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
12.119.000 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
11.419.000 ₫
Mainboard ASUS WS C422 PRO/SE 
- Giá bán: 11.419.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Mainboard ASUS WS C621E SAGE (Dual CPU Workstations) 
- Giá bán: 18.169.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
12.109.000 ₫
12.109.000 ₫
Mainboard Asus WS X299 PRO
- Giá bán: 12.109.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
16.149.000 ₫
16.149.000 ₫
Mainboard Asus Z11PR-D16 (Dual CPU)
- Giá bán: 16.149.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
14.349.000 ₫
14.349.000 ₫
Mainboard Asus Z11PA-U12/10G-2S
- Giá bán: 14.349.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
18.179.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
16.159.000 ₫
Mainboard Asus Z11PA-D8 (Dual CPU Server & Workstation)
- Giá bán: 16.159.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
14.549.000 ₫
14.549.000 ₫
Mainboard ASUS Z10PE-D8 WS (DUAL CPU WORKSTATION)
- Giá bán: 14.549.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
9.499.000 ₫
9.499.000 ₫
Mainboard ASUS PRIME X399-A
- Giá bán: 9.499.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
9.079.000 ₫
9.079.000 ₫
Mainboard Asus Pro WS X570-ACE
- Giá bán: 9.079.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
11.109.000 ₫
11.109.000 ₫
Mainboard Asus WS X299 PRO/SE
- Giá bán: 11.109.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
15.559.000 ₫
15.559.000 ₫
Mainboard Asus WS X299 SAGE
- Giá bán: 15.559.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
12.649.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
12.119.000 ₫
Mainboard ASUS ROG X570 CROSSHAIR VIII DARK HERO
- Giá bán: 12.119.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
1.899.000 ₫
1.899.000 ₫
Mainboard ASUS PRIME B450M-A II
- Giá bán: 1.899.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Mainboard ASUS Z590 ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL 
- Giá bán: 41.809.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
24.639.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
21.209.000 ₫
Mainboard ASUS Z590 ROG MAXIMUS XIII EXTREME 
- Giá bán: 21.209.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 36 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng