Macbook cũ

(1)
H080047
23.500.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
19.900.000 ₫
Macbook Air 2018 (Core™ i5-8210Y / RAM 16GB/ SSD 500 GB/ 13.3 inch/ Card on)
- Giá bán: 19.900.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 6 tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 13 MPXT2SA/A(i5-7360U/8GB RAM/256GB SSD/13.3 inch/Mac OS/Xám)
- Giá bán: 32.399.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
16.499.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
15.849.000 ₫
Apple Mac Mini MGEN2ZP/A (i5 2.6Ghz/8GB RAM/1TB HDD/Mac OS X)
- Giá bán: 15.849.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
1.039.000 ₫
Pin Macbook 1322 (Zin)
- Giá bán: 1.039.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 6 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
1.449.000 ₫
Pin Macbook A1405 (Zin)
- Giá bán: 1.449.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 6 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
30.289.000 ₫ Tiết kiệm: 4% -4%
28.979.000 ₫
Apple Mac Mini MXNG2SA/A (i5 3.0Ghz/ 8G/512GB SSD/Mac OS X/Xám) (2020)
- Giá bán: 28.979.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
22.209.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
21.199.000 ₫
Apple Mac Mini MXNF2SA/A (i3 3.6Ghz/ 8G/256GB SSD/Mac OS X/Xám) (2020)
- Giá bán: 21.199.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 13 Touchbar (MWP82) (i5 2.0Ghz/16GB RAM/1TB SSD/13.3inch IPS/Mac OS/Bạc) (2020)
- Giá bán: 54.529.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 13 Touchbar (MWP52) (i5 2.0Ghz/16GB RAM/1TB SSD/13.3inch IPS/Mac OS/Xám) (2020)
- Giá bán: 54.529.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
(1)
19.179.000 ₫ Tiết kiệm: 8% -8%
17.669.000 ₫
Apple Mac Mini (MGNR3SA/A) (Apple M1/ 8G/256GB SSD/Mac OS X/Bạc)(2020)
- Giá bán: 17.669.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
24.229.000 ₫ Tiết kiệm: 6% -6%
22.719.000 ₫
Apple Mac Mini (MGNT3SA/A) (Apple M1/ 8G/512GB SSD/Mac OS X/Bạc)(2020)
- Giá bán: 22.719.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Air 13 (Z124000DE) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)
- Giá bán: 31.509.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Air 13 (Z127000DE) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)
- Giá bán: 31.509.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Air 13 (Z12A0004Z) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng)
- Giá bán: 31.509.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Air 13 (Z125) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)
- Giá bán: 37.359.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Air 13 (Z128000BR) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)
- Giá bán: 37.359.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 13 Touchbar (Z11D000E5) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)
- Giá bán: 37.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Air 13 (Z12B) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Vàng)
- Giá bán: 37.359.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 13 Touchbar (Z11B000CT) (Apple M1/16GB RAM/256GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)
- Giá bán: 37.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 13 Touchbar (Z11C000CH) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Xám)
- Giá bán: 44.429.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 13 Touchbar (Z11F000CF/Z11D000E7) (Apple M1/16GB RAM/512GB SSD/13.3 inch IPS/Mac OS/Bạc)
- Giá bán: 44.429.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
23.529.000 ₫ Tiết kiệm: 3% -3%
22.899.000 ₫
Apple Mac Mini (Z12N000B8) (Apple M1/16G RAM/256GB SSD/Mac OS/Bạc)
- Giá bán: 22.899.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
29.279.000 ₫ Tiết kiệm: 5% -5%
27.799.000 ₫
Apple Mac Mini (Z12P000HK) (Apple M1/16G RAM/512GB SSD/Mac OS/Bạc)
- Giá bán: 27.799.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
(0)
34.329.000 ₫ Tiết kiệm: 1% -1%
33.829.000 ₫
Apple Mac Mini (Z12P000HM) (Apple M1/16G RAM/1TB SSD/Mac OS/Bạc)
- Giá bán: 33.829.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 14” (MKGQ3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/14.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)
- Giá bán: 64.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 14” (MKGR3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/14.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)
- Giá bán: 52.989.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 14” (MKGP3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/14.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- Giá bán: 52.989.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 14” (MKGQ3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/14.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- Giá bán: 64.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 16” (MK183SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/16.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- Giá bán: 64.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 16” (MK1E3SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/512GB SSD/16.2 inch/Mac OS/Bạc) (2021)
- Giá bán: 64.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 16” (MK193SA/A) (Apple M1 Pro/16GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- Giá bán: 71.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng
Apple Macbook Pro 16” (MK1A3SA/A) (Apple M1 Max/32GB RAM/1TB SSD/16.2 inch/Mac OS/Xám) (2021)
- Giá bán: 92.999.000 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: Bảo hành 12 Tháng chính hãng
- Kho hàng:
Còn hàng