(8)
H000852
2.299.000 ₫ Tiết kiệm: 17% -17%
1.912.900 ₫
Bàn phím cơ E-Dra EK3104 Pro (Cherry Blue switch/PBT/USB/Đen)
- Giá bán: 1.912.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(7)
H000854
1.119.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
911.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK3104 Huano blue sw (usb/màu đen/ led rainbow)
- Giá bán: 911.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(8)
H000857
2.499.900 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
2.187.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK3104 Lạc Hồng White Led Black sw (USBC/Gateron)
- Giá bán: 2.187.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(7)
H000860
2.309.000 ₫ Tiết kiệm: 15% -15%
1.967.900 ₫
Bàn phím cơ E-Dra EK3104 Pro (Cherry Black switch/PBT/USB/Đen)
- Giá bán: 1.967.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(8)
H000862
1.119.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
911.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK3104 Huano brown sw (usb/màu đen/ led rainbow)
- Giá bán: 911.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(10)
H000830
715.500 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
647.900 ₫
Bàn phím cơ E-Dra EK3087 (USB/Blue Led/Outemu Red switch)
- Giá bán: 647.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(12)
H000865
1.355.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
1.098.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK396 RGB đen Red sw (Huano) (USB/PBT)
- Giá bán: 1.098.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(8)
H000832
1.115.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
955.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK387 RGB Huano blue sw (usb/màu đen/led RGB)
- Giá bán: 955.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(10)
H000892
1.002.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
802.800 ₫
Bàn phím Edra EK389 V2 Blue sw (Outemu/Led Rainbow/USB)
- Giá bán: 802.800 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(6)
H000835
2.499.900 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
2.187.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK3104 Lạc Hồng White Led Blue sw (USBC/Gateron)
- Giá bán: 2.187.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(8)
H000903
1.255.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
1.010.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK387 Gateron Blue sw (usb/led trắng)
- Giá bán: 1.010.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(7)
H000839
1.115.000 ₫ Tiết kiệm: 14% -14%
955.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK387 RGB Huano brown sw (usb/màu đen/led RGB)
- Giá bán: 955.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(11)
H000871
1.109.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
889.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK384 (USB/RGB/Huano Red sw)
- Giá bán: 889.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(8)
H000840
1.399.900 ₫ Tiết kiệm: 25% -25%
1.043.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK387 Gateron Yellow sw (usb/led trắng)
- Giá bán: 1.043.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(7)
H000842
2.499.900 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
2.187.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK3104 Lạc Hồng White Led Brown sw (USBC/Gateron)
- Giá bán: 2.187.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(9)
H000844
715.500 ₫ Tiết kiệm: 9% -9%
647.900 ₫
Bàn phím cơ E-Dra EK3087 (USB/Blue Led/Outemu Brown switch)
- Giá bán: 647.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(6)
H000846
1.449.000 ₫ Tiết kiệm: 13% -13%
1.263.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK387 Pro Gateron blue sw (usb/màu đen/không led)
- Giá bán: 1.263.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(6)
H000849
2.499.900 ₫ Tiết kiệm: 12% -12%
2.187.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK3104 Lạc Hồng White Led Red sw (USBC/Gateron)
- Giá bán: 2.187.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(13)
H000880
1.889.900 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
1.538.900 ₫
Bàn phím cơ Không dây Edra EK396W Blue sw (Gateron/USBC/Bluetooth)
- Giá bán: 1.538.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(12)
H000909
1.190.000 ₫ Tiết kiệm: 32% -32%
812.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK387 pink Huano blue sw (usb/màu hồng/led trắng)
- Giá bán: 812.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(11)
H000885
1.009.000 ₫ Tiết kiệm: 17% -17%
838.800 ₫
Bàn phím cơ E-Dra EK387 (USB/LED Rainbow/Huano Red sw)
- Giá bán: 838.800 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(11)
H000898
995.000 ₫ Tiết kiệm: 26% -26%
735.900 ₫
Bàn phím Edra EK389 V2 Brown sw (Outemu/Led Rainbow/USB)
- Giá bán: 735.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(11)
H000873
1.355.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
1.098.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK396 RGB đen Brown sw (Huano) (USB/PBT)
- Giá bán: 1.098.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(10)
H000881
1.355.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
1.098.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK396 RGB đen Blue sw (Huano) (USB/PBT)
- Giá bán: 1.098.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(10)
H000863
1.109.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
889.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK384 (USB/RGB/Huano Blue sw)
- Giá bán: 889.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(10)
H000867
866.000 ₫ Tiết kiệm: 26% -26%
636.900 ₫
Bàn phím Edra EK3087 V2 Red sw (USB/Outemu/Led Rainbow)
- Giá bán: 636.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(10)
H000870
1.105.000 ₫ Tiết kiệm: 16% -16%
922.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK3104 pink Huano blue sw (usb/màu hồng/led trắng)
- Giá bán: 922.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(10)
H000910
1.255.000 ₫ Tiết kiệm: 19% -19%
1.010.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK387 Gateron Brown sw (usb/led trắng)
- Giá bán: 1.010.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(10)
H000875
866.000 ₫ Tiết kiệm: 26% -26%
636.900 ₫
Bàn phím Edra EK3087 V2 Blue sw (USB/Outemu/Led Rainbow)
- Giá bán: 636.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(9)
H000886
1.229.000 ₫ Tiết kiệm: 11% -11%
1.087.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK3104 RGB Huano blue sw (usb/màu đen/led RGB)
- Giá bán: 1.087.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(9)
H000887
1.699.000 ₫ Tiết kiệm: 13% -13%
1.483.900 ₫
Bàn phím cơ Không dây Edra EK384W (USB/PBT/Gateron Blue sw)
- Giá bán: 1.483.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng
(9)
H000890
1.779.000 ₫ Tiết kiệm: 20% -20%
1.417.900 ₫
Bàn phím cơ Edra EK3104 Pro Gateron red sw (usb/màu đen/không led)
- Giá bán: 1.417.900 ₫ [Đã bao gồm VAT]
- Kho hàng:
Còn hàng